PUS "Portus" Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 49
80-537 Gdańsk
tel./fax. 58-3439325; 58-3439314
email: portus@portus.gdansk.pl
NIP: 583-000-29-30 REGON 190531773
Spółka zarejestrowana w Sądzie Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy, KRS 0000062290
wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 zł, kapitał wpłacony w całości.

Informacje

Portowa Przychodnia Zdrowia
przy Spółce P.U.S. PORTUS

 • medycyna pracy - badania okresowe, wstępne i kontrolne
 • usługi medyczne w ramach kontraktu z NFZ
Gdańsk Nowy Port
ul.Wyzwolenia 48

 

Rejestracja telefoniczna do godziny 16 (58) 343 98 32, (58) 343 69 09
E-mail: przychodnia@portus.gdansk.pl

Dojazd

 • tramwajem linii 4, 10, 14 lub 15
 • autobusem linii 148

Wzory umów do pobrania

1. w zakresie opieki zdrowotnej pracowników oraz profilaktycznych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych

2. skierowanie na badanie profilaktyczne

Godziny przyjęć

PORTOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA
przy Spółce PUS PORTUS Sp. z o.o.

przychodnia@portus.gdansk

GODZINY PRZYJĘĆ PACJENTÓW

Rejestracja: 58/ 343-98-32;

POZ- PORADNIA OGÓLNA
MEDYCYNA PRACY

Nowy Port ul. Wyzwolenia 48
Tel.: 58/343-98-32

Poniedziałek

8.00 -12.30 Adriana Zielińska-Nieznalska lek. med. ogólnej, lek. med. pracy
8.00 - 12.00 Lucyna Browko-
lek. chor .wewn,lek.,med. pracy, uprw. do badań kolejarzy
15.00-18.30 Sandra Orlińskał - lek.med ogólnej

Wtorek

8.00-12.00 Adriana Zielińska-Nieznalska
lek. med. przemysłowej
14.00-18.00 Jadwiga Czapczyńska-Czucha
– lek.med.lek.med.pracy upr.do badań kolejarzy

Środa

8.00–12.00 Jadwiga Czapczyńska-Czucha - lek.med.lek.med.pracy upr.do badań kolejarzy
14.30–18.30 Sandra Orlińska - lek.med. ogólnej

Czwartek

12.00-18.00 Adriana Zielińska-Nieznalska lek. med. ogólnej,
lek.med. ogólnej

Piątek


12.00 –18.00 Lucyna Browko lek.chor.wew. med.pracy,upr.
do badań kolejarzy

Rejestracja kończy się na godzinę przed zakończeniem pracy lekarza.

Lekarze PPZ posiadają dodatkowe uprawnienia do badań pracowników
na różnych stanowiskach pracy

LABORATORIUM ANALITYCZNE –Wyzwolenia 48
Pobieranie materiału do analiz od poniedziałku do piątku 7.30-9.00
Wyniki do odbioru następnego dnia.

PRACOWNIA EKG – Wyzwolenia 48
Wykonywanie badań od poniedziałku do piątku 7.30-14.00
Wykonywanie badań na godzinę przed i w czasie przyjęć lekarza kardiologa

Pracownia RTG,USG – INTERMEDICA”
Gdańsk ul. Lema 21
okolice ul. Piekarniczej /pracownia przeniesiona z Al. Zwycięstwa/ czynna od poniedziałku do piątku od 7.00 do 19.00
telefon: 58 340-54-70; 58 340-54-71
z Targu Rakowego - autobusy 142, 183 z Chełmu - autobus 227
z Wrzeszcza - (Dworzec PKP) autobusy 142, 162, 262
z Jelitkowa, Przymorza, Zaspy - autobus 227
z Niedźwiednika - autobusy 183, 283
UWAGA! mogą występować zmiany w godzinach pracy lekarzy


PORADNIE SPECJALISTYCZNE – Rejestracja 343-98-32

Dni przyjęć

Godziny pracy

OKULISTA
-Małgorzata Kostarska Gandurska
lek. med. okulista

Środa

14.30 - 15.30

NEUROLOG

 • Alicja Hermanowicz –Parada lek.med.-neurolog

Środa

14.00-16.00

LARYNGOLOG
- Joanna Sztobryn Ślusarska lek.med.
otolaryngolog

Środa

14.00-16.00

CHIRURG
Jacek Markiewicz lek. med.chirurg

Poniedziałek,
Środa, Piątek
Wtorek, Czwartek


8.00-12.00
12.00-16.00

     

Kontrakty NFZ – POZ, chirurg, ginekolog /kardiolog – wynajem gabinetu/
Krótkie terminy przyjęć pacjentów do specjalistów
Do wymaganych przez NFZ. specjalistów konieczne skierowanie od lekarza POZ
Pracownia RTG Gdańsk ul. Lema 21/ w pobliżu ul. Piekarniczej/ telefon: 58 340 54 73


GABINET STOMATOLOGICZNY

Nowy Port ul.Wyzwolenia 48

Godziny pracy

 

 

 

Czwartek

Iwona Stobiecka Skonieczna

13.00 - 16.00

 

 

 

* pierwszy poniedziałek miesiąca lekarz może przyjmować w skróconym zakresie/ uzupełnienie/

przychodnia@portus.gdansk.pl

Medycyna pracy

Badania profilaktyczne w ramach medycyny pracy

Oferujemy Państwu usługi w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Państwa zakładu pracy w zakresie przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 roku oraz przepisami prawa pracy.

W ramach przedmiotowej opieki proponujemy następujący zakres usług:

 • przeprowadzanie badań lekarskich wykonywanych przez uprawnionych lekarzy medycyny pracy,
 • ocena możliwości wykonywania pracy uwzglądniając stan zdrowia i występujące zagrożenia,
 • prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
 • wykonywanie szczepień ochronnych,
 • udział lekarza medycyny pracy w zakładowej komisji bhp

Badania profilaktyczne przeprowadzane są kompleksowo z uwzględnieniem wymaganej diagnostyki i badań specjalistycznych z zakresu:

 • okulistyki,
 • laryngologii,
 • neurologii,
 • kardiologii,
 • chirurgii i stomatologii.

Powyższe usługi świadczymy w naszej placówce:

Gdańsk Nowy Port ul. Wyzwolenia 48 - placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 18.00.
Rejestracja telefoniczna (058) 343 98 32

Wzory umów do pobrania

 1. w zakresie opieki zdrowotnej pracowników oraz profilaktycznych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych
 2. skierowanie na badanie profilaktyczne

Cennik usług medycznych

Cennik usług medycznych
/skrócony/
PORTOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA

przy Spółce P.U.S. PORTUS Sp. z o.o. w Gdańsku N. Porcie

ul. Wyzwolenia 48
www.portus.gdansk.pl
przychodnia@portus.gdansk.pl

 

dla

-  zakładów pracy korzystających z usług Przychodni na podstawie 
    umów – rozliczenie indywidualne
-  osób korzystających z usług przychodni indywidualnie

Rejestracja telefon : 58/ 343-98-32
                                   58/ 343-69-09

Profilaktyczna opieka  medyczna

Proponowane formy rozliczeń za świadczone usługi:

RYCZAŁTY: miesięczne rozliczenie naliczane według ilości zatrudnionych osób
ROZLICZENIE łączone – oparte na stałym ryczałcie podstawowym ustalonym
na poziomie  8-20 zł oraz indywidualnej opłacie za lekarskie badania specjalistyczne.
ROZLICZENIE INDYWIDUALNE – oparte na miesięcznym zestawieniu
wykonanych usług oraz poniższym cenniku:

Lp.

Wyszczególnienie

Cena/zł/

1.

Badanie lekar. z wydaniem zaświadczenia o zdolnosci do pracy

40.-

2.

Badanie lekarskie z wydaniem zaświadczenia uprawniającego*

50.-

3.

Badanie lekarskie z wydaniem zaświadczenia/ w terenie*

od 70.-

4.

Badanie specjalistów/ laryngolog

40.-

5.

Badania / laryngolog/audiometr/

25.-

6.

Badania specjalistów/neurolog/

40.-

7.

Badania specjalistów/okulista/bez dobierania szkieł/

40.-

8.

Okulista/ wydanie zaś. o konieczności stosowania okularów

40.-

9.

RTG

26.-

10.

EKG

20-30.-

11.

Badania analityczne /laboratorium/ w przychodni

26-55.-

12.

Badania analityczne/laboratorium/ w terenie

od 26.-w terenie tzn. na terenie zakładu pracy / grupy powyżej 15 osób/
zaświadczenie uprawniające dla kierowców, operatorów, uczestników kursu, szkoleń, studentów itd.
akceptujemy aktualne wyniki z innych przychodni/lekarzy/
mogą występować inne zalecenia lekarskie

Rejestracja telefon : 58/ 343-98-32 58/ 343-69-09

Uwaga!- ceny mogą ulegać zmianie na wskutek waloryzacji ogłoszonej przez GUS po upływie każdego roku kalendarzowego.