PUS "Portus" Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 49
80-537 Gdańsk
tel./fax. 58-3439325; 58-3439314
email: portus@portus.gdansk.pl
NIP: 583-000-29-30 REGON 190531773
Spółka zarejestrowana w Sądzie Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy, KRS 0000062290
wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 zł, kapitał wpłacony w całości.

Plan połączenia spółek Portus sp. z o.o. - Apartamenty Kaszubskie Sp. z o.o.


”Plan połączenia spółek Portus sp. z o.o. - Apartamenty Kaszubskie Sp. z o.o.

W związku z zamiarem połączenia spółek PORTUS sp. z o.o. z/s w Gdańsku ze spółką Apartamenty Kaszubskie sp. z o.o. z/s w Sopocie ( zwanej dalej :Spółkami"), Spółki, na podstawie art.498, 499 Kodeksu spółek handlowych sporządziły plan połączenia.


Plan połączenia półek do wglądu Kliknij tutaj

wróć