PUS "Portus" Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 49
80-537 Gdańsk
tel./fax. 58-3439325; 58-3439314
email: portus@portus.gdansk.pl
NIP: 583-000-29-30 REGON 190531773
Spółka zarejestrowana w Sądzie Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy, KRS 0000062290
wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 zł, kapitał wpłacony w całości.

Imprezy okolicznościowe i integracyjne

Proszę do nas napisać, jakiej imprezy Państwo oczekujecie na adres: rezerwacje@portus.gdansk.pl
lub zadzwonić pod numer tel. 796 039 393 , a my postaramy się sprostać Państwa wymaganiom.

Zapraszamy do współpracy.

wróć